0478/54.84.90

Privacybeleid

Wie zijn we

Jornavan Bvba, Baron Tibbautstraat 48, 9290 Overmere, België

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is:
BE 0459.419.516

Op deze website verzamelen wij persoonsgegevens

Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Jornavan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jornavan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wat doen we verder met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens, bijvoorbeeld gegevens over je bezoeken aan onze website.

Om je bestelling te kunnen leveren:

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij jouw bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum die zorgt voor de aflevering van je pakketje.

Account:

In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses (bijvoorbeeld als we je gevraagd hebben naar je geboortedatum). Op deze manier hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook data over je andere bestellingen zodat je deze gemakkelijk kan terugvinden.

Nieuwsbrieven:

Voorlopig hebben we nog geen nieuwsbrieven.

Reviews:

Reviews zijn een manier om zowel de klant als ons een idee te geven over de reacties over een artikel. Je kan zelf aangeven welke gegevens je invult. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Winkelen op maat:

Wij willen je helpen met winkelen, bvb. door je te wijzen op artikelen die voor jou interessant zijn. Dit baseren wij op eerdere bezoeken of aankopen. Daarnaast kunnen wij je advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken op onze website en op websites van derden. Dit gebeurt op basis van cookies en je IP-adres dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je op dat moment surft. U kan deze cookies steeds uitzetten in de browser die u gebruikt.

Fraude:

Wij gebruiken uw klantgegevens om fraude te onderzoeken en tegen te gaan.

Social media:

Als je social media gebruikt zoals Facebook, dan kun je met je social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account. Jornavan krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om te verkopen aan andere partijen.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Uw e-mail adres als u boodschappen of vragen plaatst op onze website.

Uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert.

Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

Om u op de hoogte te stellen van updates van onze website.

Om u later te contacteren voor directe marketingdoeleinden.

Om uw aankopen naar u te versturen.

Het gebruik van Cookies: 

Kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Jornavan maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze hebben een functionele rol binnen onze site, bijvoorbeeld een winkelwagentje of een login onthouden. Deze cookies vallen niet onder de Cookiewet.

Veiligheid: 

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de codering technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

Via e-mail: jo******@te*****.be
Via telefoon: +32 478 54 84 90
Per post: Baron Tibbautstraat 48, 9290 Overmere, België

Als u ons uw postadres via het web meedeelt:

Zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt:

Zal u alleen door ons bedrijf gecontacteerd worden indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw GSM nummer via het web meedeelt:

Zal u alleen tekstberichten (SMS, MMS, ed) van ons bedrijf ontvangen indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw e-mail adres via het web meedeelt:

Zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.

Kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor directe marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming gegeven heeft of indien u reeds klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft.

Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: wwww.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons regelement voor de bescherming van de persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op aanvraag bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve on te contacteren op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.